HÌNH THỨC THANH TOÁN

Các khách hàng có thể chuyển tiền vào:

1.Nguyễn Thị Kim Phương

STK: 10921181483012

Ngân hàng Teckcombank chi nhánh Hải Phòng (TECKCOMBANK)

2.Nguyễn Thị Kim Phương

STK:105456889

Ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải (ACB)

3.Nguyễn Thị Kim Phương

STK: 0031000169765

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng (VCB)

4.Phạm Việt Hà 

STK:2111205062540 

Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hồng Bàng (AGR)

5.Phạm Việt Hà

STK: 32110000774997 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (BIDV)

6. Nguyễn Thị Kim Phương

STK: 102001789911

Ngân hàng vietinbank Hải Phòng (Vietinbank)

7. Nguyễn Thi Kim Phương

032704060038904

Ngân hàng Quốc tế - chi nhánh Hải Phòng ( VIB)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: