098.178.67.68

Facebook

Zalo

Chính sách vận chuyển

Ngày đăng: 17-12-2020 09:42:15 | Lượt xem: 1200

Chính sách vận chuyển:

Thời gian vận chuyển

Thông thường www.hapufood.com xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi www.hapufood.com xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

Nhân viên www.hapufood.com liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

Số lượng đơn hàng của www.hapufood.com tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

Đối tác cung cấp hàng cho www.hapufood.com chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.

Đối tác vận chuyển hàng hóa cho www.hapufood.com bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

Về phí vận chuyển

Về phí vận chuyển, miễn phí cho những đơn hàng có giá trị 500,000 đồng trở lên trong nội thành Hồ Chí Minh. Đối với đơn hàng dưới 500,000 đồng hoặc ở ngoại thành hoặc ở tỉnh thì sẽ nhờ dịch vụ giao nhận của các công ty vận chuyển và phí sẽ được tính theo phí của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đó.

Chính sách thanh toán
Thời gian đăng : 15-12-2020 10:24:24 | Lượt xem: 1288
Chính sách thanh toán:

BẢN ĐỒ